virksomhet

Nøkkelord knyttet til denne bedriften

Plast - maskiner til industrien /  Slanger og rør av gummi og plast /  Gummi og plast - bearbeiding /  Plast - råstoffer til industrien /  Plast - bygg- og anleggsprodukter / 

Ekstra informasjon

Organisasjon

  • Hovedvirksomhet
    Tilvirker/ Produsent Tjenesteyter

Markeder og handelssoner

  • Markedsområde
    Regionalt  -  Nasjonalt  -  Europeisk  -  Internasjonalt