virksomhet

Nøkkelord knyttet til denne bedriften

Skipsbygging /  Skip - bygging /  Skipsverft - bygging /  Skip - reparasjon og vedlikehold /  Skipsverft - reparasjon og vedlikehold / 

Ekstra informasjon

Organisasjon

  • Hovedvirksomhet
    Tjenesteyter

Markeder og handelssoner

  • Markedsområde
    Regionalt  -  Nasjonalt  -  Europeisk  -  Internasjonalt