virksomhet

Nøkkelord knyttet til denne bedriften

Råvarer til bygg- og anleggsbransjen /  Sand og singel /  Råtømmer /  Oppsaget og behandlet tre /  Sement og tilsetningsstoffer / 

Ekstra informasjon

Organisasjon

  • Hovedvirksomhet
    Tilvirker/ Produsent Tjenesteyter

Markeder og handelssoner

  • Markedsområde
    Regionalt  -  Nasjonalt  -  Europeisk  -  Internasjonalt