virksomhet

Nøkkelord knyttet til denne bedriften

Skipsbygging /  Skip - reparasjon og vedlikehold /  Skip - apparater og utstyr /  Elektronisk utstyr til skip /  Lystbåter / 

Ekstra informasjon

Organisasjon

  • Hovedvirksomhet
    Tilvirker/ Produsent Tjenesteyter

Markeder og handelssoner

  • Markedsområde
    Regionalt  -  Nasjonalt  -  Europeisk  -  Internasjonalt