virksomhet

Nøkkelord knyttet til denne bedriften

Uorganisk kjemi - råstoffer og derivater /  Organisk kjemi - råstoffer og derivater /  Smøremidler til industrielle formål /  Pigmenter og fargestoffer som ikke er næringsmidler /  Tilsetningsstoffer til industrielle fargestoffer / 

Ekstra informasjon

Organisasjon

  • Hovedvirksomhet
    Tilvirker/ Produsent Distributør Tjenesteyter

Markeder og handelssoner

  • Markedsområde
    Regionalt  -  Nasjonalt  -  Europeisk  -  Internasjonalt